Цени

Консултация с обследване – 30 лв.

Логопедични занятия при деца и възрастни 25-30лв.

Логопедични занятия в дома при трудно подвижни пациенти след мозъчен инсулт, травма или операция – 30-35лв,вкл.транспорт.