Логопедични услуги при Деца

Логопедично обследване, диагностика и терапия при:

  • Деца с липса на експресивна реч (говор) - алалия
  • Деца с късно проговаряне и общо езиково недоразвитие
  • Деца с артикулационни (звукопроизносителни) нарушения, неправилен и неразбираем говор – различни форми на дислалия / неправилно произнасяне на звуци: с, з, ш, ж, ч, ц, р, л и др./
  • Деца със запъване и заекване
  • Деца с темпоритмични нарушения на речта - бързоречие и забавен говор
  • Деца с нарушения в писмената реч – дислексия и дисграфия
  • Деца с хиперкинетичен синдром и специфични обучителни трудности
  • Деца с ДЦП (детска церебрална парализа) - дизартрия
  • Деца с пълна или частична загуба на реч в резултат на черепно-мозъчни травми и вирусни заболявания на централната нервна система – детска афазия