Логопедични услуги при Възрастни

Логопедична консултация, обследване, диагностика и терапия при:

  • Възрастни с артикулационни (звукопроизносителни) нарушения, неправилен и неразбираем говор – различни форми на дислалия / неправилно произнасяне на звуци: с, з, ш, ж, ч, ц, р, л и др./
  • Възрастни със запъване и заекване
  • Възрастни с темпоритмични нарушения на речта - бързоречие и забавен говор
  • Възрастни, прекарали мозъчен инсулт, черепно-мозъчни травми, мозъчни кръвоизливи и тумори със засягане на говора – афазия и дизартрия
  • Възрастни с цел подобряване и усъвършенстване на речевата комуникация – работа върху говорна дикция и техника на говора.